Bảo Lãnh Cha Mẹ 

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể bảo lãnh cho cha mẹ để định cư tại Hoa Kỳ. Cha mẹ là quan hệ trực tiếp, visa theo diện nay được cấp ngay và không cần chờ đợi. Có hai cách để bắt đầu quá trình nộp hồ sơ. 

 

Cha mẹ hiện tại đang ở Mỹ:

Quá trình đầu tiên là áp dụng cho những người cha mẹ hiện tại đang ở Mỹ qua diện du lịch. Quá trình này được gọi là “điều chỉnh trạng thái” (adjustment of status). Công dân Hoa Kỳ phải nộp đơn xin thị thực (Mẫu I-130) cũng như đơn điều chỉnh trạng thái (Mẫu I-485) cho sở di trú (USCIS). Quý vị cũng phải nộp mẫu đơn I-864 để cho thấy rằng có ai đó sẽ là nhà tài trợ tài chính cho cha mẹ quý vị. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2020, tất cả đơn xin "điều chỉnh trạng thái" cũng sẽ cần bao gồm mẫu I-944 để chứng minh rằng cha mẹ của quý vị sẽ không phụ thuộc vào phúc lợi của chính phủ trong tương lai. Luật mới này được gọi là "Public Charge Rule" và khiến người nước ngoài gặp khó khăn trong việc xin thẻ xanh. Vì luật này là mới, tốt nhất nên nói chuyện với luật sư di trú về trường hợp của quý vị để xem luật mới này sẽ ảnh hưởng đến quý vị như thế nào.

Từ 1 đến 2 tháng sau khi nộp hồ sơ cho sở di trú, quý vị sẽ nhận mẫu I-797 Notice of Action để xác nhận rằng USCIS  đã nhận được hồ sơ của quý vị và hồ sơ đang được xem xét. Khoảng 2 đến 3 tháng sau khi nộp hồ sơ cho sở di trú, quý vị sẽ nhận được thư gọi để lấy dấu lăn tay. Sau khoảng 6 tháng từ ngày nộp hồ sơ, USCIS sẽ cấp giấy phép lao động (EAD) và giấy cho phép đi và về lại nước (Advance Parole). Có thể mất hơn một năm để USCIS lên lịch phỏng vấn của quý vị với văn phòng USCIS nơi quý vị cư trú.

Cha mẹ hiện tại đang ở ngoài nước Mỹ:

 

Quá trình đầu tiên là áp dụng cho những người cha mẹ hiện tại đang ở ngoài nước Mỹ. Quá trình bắt đầu khi công dân Hoa Kỳ nộp đơn yêu cầu thị thực I-130 với USCIS. Từ 1 đến 2 tháng sau khi nộp hồ sơ cho sở di trú, quý vị sẽ nhận mẫu I-797 Notice of Action để xác nhận rằng USCIS  đã nhận được hồ sơ của quý vị và hồ sơ đang được xem xét. Khi I-130 được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được gói hồ sơ từ Trung Tâm Thị Thực (National Visa Center). Gói hồ sơ sẽ liệt kê các tài liệu phải nộp cho NVC (ví dụ: hộ chiếu, thông tin cảnh sát, kết quả kiểm tra y tế, v.v.). Cùng với quy trình này, quý vị sẽ phải hoàn thành Mẫu DS-260 và trả lệ phí visa. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2020, tất cả đơn xin thẻ xanh cũng sẽ cần bao gồm mẫu I-5540 để chứng minh rằng người nước ngoài sẽ không phụ thuộc vào phúc lợi của chính phủ trong tương lai. Luật mới này được gọi là "Public Charge Rule" và khiến người nước ngoài gặp khó khăn trong việc xin thẻ xanh. Vì luật này là mới, tốt nhất nên nói chuyện với luật sư di trú về trường hợp của quý vị để xem luật mới này sẽ ảnh hưởng đến quý vị như thế nào. Một khi điều này được thực hiện, sẽ mất 3-6 tháng trước khi quý vị nhận được một ngày phỏng vấn với lãnh sự quán Hoa Kỳ tại nước quý vị. Nếu cuộc phỏng vấn thành công, quý vị sẽ được cấp thị thực nhập cư trong vòng hai tuần kể từ cuộc phỏng vấn của bạn. Thị thực nhập cư có giá trị trong 6 tháng và quý vị phải nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong thời hạn đó.