Bảo Lãnh Vợ Chồng

Thẻ xanh thông qua kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ là cách phổ biến nhất để trở thành thường trú nhân. Quá trình nhập cư sẽ khác nếu bạn kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ.

 

Bấm vào đây nếu bạn kết hôn với một công dân Hoa Kỳ

 

Nếu bạn kết hôn với một công dân Hoa Kỳ, quá trình này sẽ khác tùy thuộc vào việc bạn nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ hay bạn vẫn ở nước bạn.

 

Nếu bạn kết hôn với một công dân Hoa Kỳ và nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ phải nộp đơn xin thị thực (Mẫu I-130) cũng như đơn điều chỉnh trạng thái (Mẫu I-485) cho sở di trú (USCIS). Từ một đến ba tháng sau khi nộp đơn, bạn sẽ được gọi để lấy dấu vân tay. Sau khoảng 6 tháng từ ngày nộp hồ sơ, USCIS sẽ cấp giấy phép lao động (EAD) và giấy cho phép rời khỏi nước (Advance Parole). Có thể mất hơn một năm để USCIS lên lịch phỏng vấn của bạn với văn phòng USCIS nơi bạn cư trú.

 

Nếu bạn kết hôn với một người công dân Hoa Kỳ và bạn vẫn ở nước bạn, quá trình bắt đầu khi công dân Hoa Kỳ nộp đơn yêu cầu thị thực I-130 với USCIS. Khi I-130 được chấp thuận, bạn sẽ nhận được gói hồ sơ từ Trung Tâm Thị Thực (National Visa Center). Gói hồ sơ sẽ liệt kê các tài liệu phải nộp cho NVC (ví dụ: hộ chiếu, thông tin cảnh sát, kết quả kiểm tra y tế, v.v.). Cùng với quy trình này, bạn sẽ phải hoàn thành Mẫu DS-260 và trả lệ phí visa. Một khi điều này được thực hiện, sẽ mất 1-2 tháng trước khi bạn nhận được một ngày phỏng vấn với lãnh sự quán Hoa Kỳ tại nước bạn. Bạn sẽ được phỏng vấn và nếu cuộc phỏng vấn thành công, bạn sẽ được cấp thị thực nhập cư trong vòng hai tuần kể từ cuộc phỏng vấn của bạn. Thị thực nhập cư có giá trị trong 6 tháng và bạn phải nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong thời hạn đó.