• Linh Do, Esq.

Ở Mỹ Bất Hợp Pháp Và Muốn Xin Thẻ Xanh? Điều Này Làm Được! Phần 2/2

Quý vị nào hiện tại đang sống ở Mỹ bất hợp pháp (ví dụ - ở quá hạn visa du lịch hoặc là du học sinh không còn đi học nữa) và muốn xin thẻ xanh, luật sư giải thích cách để mà xin thẻ xanh. Phần 2/2.25 views0 comments