• Linh Do

Bản Tin Thị Thực Tháng 8 Năm 2020Dưới đây là bản tin thị thực Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa ra cho tháng 8 năm 2020. Diện gia đình cho thấy một số tiến bộ nhỏ và diện F2A vẫn còn hiện hành ("current") cho vợ/chồng/con dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Diện lao động EB3 cho thấy sự chuyển động lớn (tăng lên gần 1 năm).


Bản Tin Thị Thực Cho Tháng 8: Bảo Lãnh Diện Gia Đình Việt NamBản Tin Thị Thực Cho Tháng 8: Bảo Lãnh Diện Lao Động Việt Nam
18 views0 comments