• Linh Do, Esq.

COVID-19: USA - Vietnam Visa Interviews Suspended

Updated: Apr 21, 2020

As a result of the Coronavirus pandemic, as of March 19, 2020, the U.S. Embassy in Hanoi and the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City have suspended visa interviews. All appointments from March 19 through April 10 have been canceled. For additional information, please click on the following link. https://vn.usembassy.gov/vi/news-events-vi/

Vì đại dịch coronavirus, kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2020, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại thành phố HCM đã đình chỉ phỏng vấn xin visa. Tất cả các cuộc hẹn từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 đã bị hủy bỏ. Vui lòng nhấp vào trang web để biết thêm thông tin.https://vn.usembassy.gov/vi/news-events-vi/8 views0 comments