• Linh Do, Esq.

Lệnh Hành Chánh Mới Của TT Trump Ngừng Cấp Thẻ Xanh

Vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, TT Trump đã tuyên bố trong một tweet thông qua Twitter rằng ông dự định ký một lệnh hành chánh để tạm thời ngừng cấp thẻ xanh cho những người ở ngoài My. Hai ngày sau, vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Trump đã ký lệnh hành chánh và lệnh này sẽ có hiệu lực vào tối nay, ngày 23 tháng 4, lúc 11:59 tối và sẽ được thi hành trong 60 ngày tới.

Lenh này sẽ áp dụng cho những người sau đây:

1. Ở bên ngoài Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 4 năm 2020;

2. Không có thị thực nhập cư vào ngày 23 tháng 4 năm 2020; và

3. Không có tài liệu du lịch chính thức ngoài thị thực (chẳng hạn như tài liệu advance parole).

Lệnh này đưa ra một danh sách các trường hợp ngoại lệ cho một số công dân nước ngoài vẫn có thể vào Mỹ:

1. Thường trú nhân hợp pháp (thẻ xanh);

2. Công dân nước ngoài tìm kiếm thị thực nhập cư trong ngành y tế bao gồm bác sĩ và y tá và công dân nước ngoài thực hiện nghiên cứu y tế hoặc nghiên cứu khác nhằm chống lại sự lây lan của COVID-19;

3. Công dân nước ngoài có được thị thực nhập cư thông qua chương trình nhà đầu tư (EB-5 visa);

4. Vợ / chồng của công dân Hoa Kỳ;

5. Trẻ em dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ;

6. Công dân nước ngoài nào cung cấp lợi ích cho chính phủ Hoa Kỳ;

7. Công dân nước ngoài có mục tiêu thực thi pháp luật Hoa Kỳ;

8. Công dân nước được gọi là “Special Immigrant” (ngoài có được thị thực nhập cư thông qua như một người nhập cư đặc biệt; và

9. Người xin tị nạn.

Hơn nữa, lệnh hành chánh SẼ KHÔNG ẢNH HƯỞNG đến các công dân nước ngoài sau đây:

1. Công dân nước ngoài đang ở ngoài Hoa Kỳ có thị thực hoặc đang xin thị thực không di dân (thị thực B, H, L, E, F, J, K, TN, O, P hoặc R)

2. Công dân nước ngoài đang ở Hoa Kỳ xin gia hạn trạng thái, thay đổi trạng thái hoặc điều chỉnh trạng thái.

Lệnh hành chánh SẼ ẢNH HƯỞNG với các công dân nước ngoài sau đây:

1. Cha mẹ của công dân Hoa Kỳ;

2. Trẻ em trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ;

3. Anh chị em của công dân Hoa Kỳ;

4. Vợ chồng và con của thường trú nhân; và

5. Những ai ở ngoài Hoa Kỳ xin thẻ xanh qua diện lao động (EB1, EB2, EB3).

Lệnh hành chánh bắt đầu có hiệu lực vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 lúc 11:59 tối trong 60 ngày tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, TT Trump đã chỉ đạo các Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao, Bộ Lao Động và An Ninh Nội Địa xem xét nền kinh tế Mỹ và đánh giá xem có chương trình thị thực không di dân nào sẽ cần được sửa đổi cho phù hợp hay không. Điều này có nghĩa là một phần mở rộng lệnh hành chánh cũng như sửa đổi lệnh hành chánh để bao gồm các công dân nước ngoài khác

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến trường hợp nhập cư của bạn và bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi lệnh hành chánh, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

516 views0 comments