• Linh Do, Esq.

Lệnh tạm ngưng thay đổi lệ phí nộp đơn vào cho Sở Di Trú

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2020, thẩm phán Jeffrey White của tòa án liên bang ở tiểu bang California đã tạm ngưng quy định thay đổi lệ phí nộp đơn vào cho Sở Di Trú. Hiện tại, những đơn nộp vào cho Sở Di Trú sẽ được sử dụng lệ phí cũ. Trong tương lai, tòa án phúc thẩm số 9 (9th Circuit Court of Appeals) có thể bác bỏ lệnh tạm ngưng này bất cứ lúc nào và cho phép Sở Di Trú tiếp tục thay đổi lệ phí nộp. Nếu quý vị muốn thêm chi tiết về lệnh tạm ngưng này, xin bấm vào đây để đọc phán quyết của thẩm phán Jeffrey White.


Fee Order
.pdf
Download PDF • 178KB18 views0 comments

Recent Posts

See All