• Linh Do, Esq.

Những người thẻ xanh bị kẹt ở ngoài nước Mỹ?

Vì đại dịch COVID-19, có một số người thường trú nhân Hoa Kỳ (thẻ xanh) đang bị kẹt ở ngoài nước và không thể trở lại nước kịp thời. Trong những trường hợp như vậy, luật sư hướng dẫn quý vị cách để mà xử lý.


15 views0 comments