• Linh Do, Esq.

Sở Di Trú Thay Đổi Lệ Phí Nộp Đơn

Vào ngày 31 tháng 7 năm 2020, Sở Di Trú công bố rằng họ sẽ thay đổi lệ phí nộp đơn. Việc thay đổi lệ phí sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 năm 2020.76 views0 comments