• Linh Do, Esq.

Thẻ xanh bị kẹt ở ngoài nước Mỹ hơn 6 tháng có vấn đề xin quốc tịch?

Những người thẻ xanh bị kẹt ở ngoài nước Mỹ hơn sáu tháng vì đại dịch Covid-19, khi trở về nước có thể gặp vấn đề nộp đơn xin quốc tịch. Ở trong video này luật sư giải thích luật ảnh hưởng đến những trường hợp này.
20 views0 comments