Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Giúp Quý Vị Bảo
Vệ Quyền Lợi
Chuyên nghiệp, tận tâm và hiệu quả.
Do Law OfficeDo Law Office
4.9 Stars - Based on 329 User Reviews
Layer 22 copy
bg min

Các bước trong quá trình nhập tịch là gì

Nhập tịch: Cách hoạt động

Nhập quốc tịch mỹ là thủ tục mà một người nhập cư có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Không phải tất cả người nhập cư đều đủ điều kiện nộp đơn xin nhập tịch. Chỉ những người nhập cư đã là thường trú nhân hợp pháp từ ba đến năm năm hoặc đáp ứng các tiêu chí nghĩa vụ quân sự cụ thể mới có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch mỹ.

Để được nhập quốc tịch mỹ, ứng viên đăng ký trở thành công dân phải hoàn thành các yêu cầu cụ thể. Các tiêu chuẩn pháp lý hỗ trợ dịch vụ nhập cư đảm bảo rằng chỉ những người thực sự mong muốn trở thành công dân Hoa Kỳ mới được nhập quốc tịch mỹ. Sau đây là phần kiểm tra chuyên sâu về các nguyên tắc cơ bản để đăng ký quyền công dân hoa kỳ, bao gồm điều kiện nhập quốc tịch mỹ và thủ tục đăng ký.

Điều kiện nhập quốc tịch mỹ

Trước khi giải thích quy trình đăng ký nhập tịch, chúng ta phải thảo luận về các yêu cầu đủ điều kiện nhập quốc tịch. Theo Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), các ứng viên nhập tịch muốn có quốc tịch Hoa Kỳ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Trừ khi nộp đơn theo diện nghĩa vụ quân sự, các ứng cử viên cần thiết lập nơi cư trú tại Hoa Kỳ từ ba đến năm năm sau khi nhận được thẻ xanh.
  • Độ tuổi tối thiểu để đăng ký các dịch vụ quốc tịch và nhập tịch là mười tám tuổi.
  • Ứng viên không thể ở nước ngoài quá 180 ngày trong khoảng thời gian chờ đợi từ ba đến năm năm.
  • Ứng viên cần thể hiện tư cách đạo đức tốt. Tư cách đạo đức tốt được định nghĩa tổng quan là phù hợp với chuẩn mực của các thành viên bình thường trong cộng đồng. Cụ thể, tư cách đạo đức tốt thể hiện rằng bạn chưa bao giờ bị kết án về một số tội danh, chẳng hạn như giết người, đánh bạc bất hợp pháp hoặc cố ý nói dối chính phủ Hoa Kỳ để đạt lợi thế nhập cư.
  • Ứng viên phải vượt qua hai phần trong kỳ thi nhập tịch mỹ: bài kiểm tra tiếng Anh cơ bản (bao gồm khả năng đọc, viết và nói) và bài kiểm tra công dân (bao gồm kiến thức về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ).
  • Nếu được yêu cầu, bạn phải sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự cho Hoa Kỳ;
  • Bạn phải sẵn sàng bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ.

Nếu bạn vẫn đang xác định xem mình có đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí này hay không, bạn có thể tham khảo ý kiến của luật sư thẻ xanh để biết các lựa chọn của mình.

Sau đây là một số trường hợp miễn trừ đối với các yêu cầu trên. Để hiểu những trường hợp miễn trừ này ảnh hưởng đến bạn như thế nào, bạn có thể cần đến dịch vụ của luật sư nhập tịch.

Miễn trừ do tình trạng khuyết tật

Theo Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973, những người nộp đơn bị khuyết tật hoặc suy giảm trí tuệ có thể không phải làm bài kiểm tra tiếng Anh và công dân. Để nộp đơn xin miễn trừ, bác sĩ phải điền Mẫu đơn N-648, Giấy chứng nhận y tế cho các trường hợp miễn trừ do khuyết tật.

 

Miễn trừ dựa trên nghĩa vụ quân sự

Các cá nhân nộp đơn xin nhập tịch mỹ dựa trên thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời chiến được miễn trừ tất cả các yêu cầu cư trú. Hồ sơ hình sự của người nộp đơn phải nêu rõ ràng các hành vi phạm tội cụ thể trong tối thiểu một năm trước khi nộp đơn.

Chủ thẻ xanh là thành viên hoặc cựu thành viên của quân đội Hoa Kỳ phải hoàn thành các yêu cầu bổ sung sau theo luật nhập cư:

  • Bạn không thể đào ngũ khỏi quân đội Hoa Kỳ

  • Bạn không từng bị cho xuất ngũ hoặc được miễn trừ khỏi quân đội Hoa Kỳ dựa trên tình trạng bạn không phải là công dân

Các bước trong quy trình nhập tịch là gì?

Nộp đơn xin nhập tịch mỹ

Mẫu đơn N-400, Đơn xin Nhập tịch, được sử dụng cho đơn xin quốc tịch chính thức.

Đơn đăng ký của bạn có thể được yêu cầu đóng phí đăng ký $725 cộng với $85 phí lấy sinh trắc học. Bạn cũng cần phải gửi kèm theo một vài tài liệu hỗ trợ bổ sung. Hãy truy cập USCIS để biết danh sách hồ sơ cần nộp khi đăng ký trực tuyến để xem toàn bộ danh sách tài liệu cần thiết.

Bạn có thể nộp đơn trực tuyến hoặc nộp đơn giấy tại văn phòng USCIS gần nhất. Bạn cũng có thể gửi thanh toán trực tuyến hoặc gửi lệnh chuyển tiền hoặc séc cho USCIS. Sau khi nộp đơn n 400, USCIS sẽ nhận được thông báo tiếp nhận.

Bạn có thể theo dõi các mốc thời gian xử lý và tình trạng hồ sơ trực tuyến tại trang webUSCIS. Hãy cẩn thận lưu giữ một bản sao của biểu mẫu bạn đã điền vì người đánh giá sẽ đặt câu hỏi cho bạn để kiểm tra thông tin trong đơn đăng ký của bạn tại buổi phỏng vấn nhập tịch.

Điều gì xảy ra nếu tôi không thể thanh toán phí nộp đơn?

Nếu thu nhập của bạn khiến bạn gặp khó khăn khi đóng phí nộp đơn, bạn có thể yêu cầu giảm hoặc miễn lệ phí.

Tham dự buổi hẹn lấy sinh trắc học

Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký, USCIS sẽ liên lạc với bạn để sắp xếp một buổi hẹn cho các dịch vụ sinh trắc học. Bạn được yêu cầu cung cấp chữ ký, hình ảnh và dấu vân tay. Buổi hẹn lấy sinh trắc học cũng bao gồm kiểm tra lý lịch tư pháp.

Có mặt tại buổi phỏng vấn của bạn

Sau khi USCIS xử lý đơn đăng ký của bạn và xác định rằng bạn có đủ điều kiện sơ bộ, viên chức USCIS sẽ lên lịch phỏng vấn. Trong buổi phỏng vấn nhập tịch, viên chức USCIS sẽ hỏi bạn những câu hỏi liên quan đến đơn đăng ký. Họ cũng sẽ tổ chức một bài thi tiếng Anh và bài thi công dân Hoa Kỳ, hoặc bạn có thể đủ điều kiện được miễn trừ dựa trên độ tuổi, tình trạng khuyết tật hoặc các yếu tố khác.

Trong buổi phỏng vấn, viên chức sẽ phân tích kỹ năng giao tiếp của bạn. Do đó, bài thi tiếng Anh sẽ bao gồm đọc to một trong ba câu hoặc viết một trong ba cụm từ khác.

Đối với bài thi công dân, viên chức sẽ đưa cho bạn mười câu hỏi trong tổng số 100 câu hỏi và bạn phải trả lời đúng sáu trên mười câu hỏi.

Nếu bạn trượt một hoặc cả hai bài thi, USCIS sẽ sắp xếp một buổi phỏng vấn thứ hai để cho bạn cơ hội thứ hai. Nếu bạn thất bại lần hai, đơn của bạn sẽ bị từ chối. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên chuẩn bị cho buổi phỏng vấn một cách nghiêm túc.

Vào ngày phỏng vấn, viên chức có thể cho bạn biết kết quả của đơn đăng ký nhập tịch mỹ. Trong một số ít trường hợp, họ có thể cần thêm thời gian hoặc thông tin để đánh giá tư cách công dân của bạn.

Buổi lễ nhập tịch

Bạn sẽ hoàn thành quy trình đăng ký quốc tịch khi bạn Tuyên thệ Trung thành tại một buổi lễ nhập tịch. Trước buổi lễ, bạn phải hoàn thành yêu cầu trên Mẫu đơn N-445, Thông báo về Lễ tuyên thệ nhập tịch.

Vào ngày diễn ra lễ tuyên thệ trung thành, bạn phải có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức buổi lễ. Một quan chức của USCIS sẽ đánh giá các câu trả lời trong Mẫu đơn N-445 của bạn. Bạn nhớ trả lại thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) tại sự kiện.

Sau khi hoàn thành giai đoạn này, Bộ An ninh Nội địa, thông qua quận USCIS, sẽ cấp cho bạn Giấy chứng nhận Nhập tịch. Giấy chứng nhận chính thức trao cho bạn tất cả các quyền và đặc quyền để trở thành công dân Hoa Kỳ.

Trước khi rời khỏi nơi tổ chức buổi lễ, hãy xem lại chứng chỉ đã cấp cho bạn và thông báo cho USCIS nếu bạn phát hiện bất kỳ vấn đề nào.

Nhận trợ giúp đơn xin nhập tịch của bạn

Bạn có ý định nhập quốc tịch Hoa Kỳ? Các luật sư di trú của chúng tôi tại Do Law Office có thể hướng dẫn bạn thực hiện từng bước một.

Luật sư của chúng tôi có thể cung cấp sự hỗ trợ mà bạn cần để hoàn thành các mục tiêu nhập cư của mình. Hỗ trợ này có thể bao gồm việc thu thập một số tài liệu, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, v.v.

Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay.

Contact Us

ADDRESS :

4500 Satellite Blvd.
Suite 1160
Duluth, GA 30096

TO SPEAK WITH OUR OFFICE,
PLEASE CALL OR EMAIL US:

Email: info@dolawoffice.com
Tel: 678-224-8940
Fax: 678-224-8967

4500 Satellite Blvd Ste 1160

Get the legal advice, counsel, and representation you need