Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Bản Tin Thị Thực Tháng 8 Năm 2020

Bản Tin Thị Thực Tháng 8 Năm 2020

Dưới đây là bản tin thị thực Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa ra cho tháng 8 năm 2020. Diện gia đình cho thấy một số tiến bộ nhỏ và diện F2A vẫn còn hiện hành (“current”) cho vợ/chồng/con dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Diện lao động EB3 cho thấy sự chuyển...
Sở Di Trú Thay Đổi Lệ Phí Nộp Đơn

Sở Di Trú Thay Đổi Lệ Phí Nộp Đơn

Vào ngày 31 tháng 7 năm 2020, Sở Di Trú đã công bố một quy tắc thay đổi lệ phí nộp đơn với mức tăng trung bình là 20%. Sở Di Trú nói rằng các khoản phí hiện tại không đủ để mà trang trải cho những dịch vụ xét xử hồ sơ và các khoản phí hiện tại sẽ khiến cơ quan này bị...