Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Giúp Quý Vị Bảo
Vệ Quyền Lợi
Chuyên nghiệp, tận tâm và hiệu quả.
Do Law OfficeDo Law Office
5 Stars - Based on 317 User Reviews
Layer 22 copy
bg min

Điều chỉnh trạng thái

Xử lý việc điều chỉnh tình trạng có thể phức tạp, nhưng Văn phòng Luật sư Do có thể giúp bạn. Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn!

Điều chỉnh trạng thái là gì? 

Điều chỉnh trạng thái đề cập đến quá trình mà cá nhân có mặt tại Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin thẻ xanh. Điều chỉnh trạng thái cho phép bạn nhận thẻ xanh mà không cần quay lại quốc gia xuất xứ của mình để hoàn tất quy trình cấp thị thực.

Để điều chỉnh trạng thái, bạn phải ở Hoa Kỳ và gửi Mẫu đơn I-485 (Đơn AOS). Công dân nước ngoài có ý định nộp đơn xin thẻ xanh bên ngoài Hoa Kỳ phải nộp đơn xin thị thực hợp lệ tại quốc gia của họ thông qua quy trình xử lý lãnh sự.

Việc hoàn thành Mẫu đơn I-485 có thể là quy trình phức tạp và luật sư nhập tịch uy tín có thể giúp bạn cập nhật trạng thái dễ dàng hơn.

Ai đủ điều kiện điều chỉnh tình trạng?

Chỉ có người nhập cư đủ điều kiện mới có thể nộp đơn đăng ký thường trú. Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải đáp ứng được một trong tám hạng mục đạt điều kiện nhận thẻ xanh do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đề ra.

Các lựa chọn sau đây dành cho những người nhập cư muốn cập nhật trạng thái của họ hoặc đăng ký làm thường trú nhân:

 

Lựa chọn theo diện gia đình

Một số thành viên gia đình như vợ/chồng, con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi và cha/mẹ của công dân Hoa Kỳ từ 21 tuổi trở lên được phân loại là người thân trực hệ và có thể nộp đơn xin cập nhật trạng thái thông qua công dân Hoa Kỳ.

Những người thân khác của công dân Hoa Kỳ hoặc người thân của thường trú nhân hợp pháp cũng có thể nộp đơn thông qua các hạng mục ưu tiên diện gia đình. Con chưa lập gia đình từ 21 tuổi trở lên, con đã kết hôn hoặc anh chị em của công dân Hoa Kỳ từ 21 tuổi trở lên có thể nộp đơn xin thẻ xanh thông qua công dân Hoa Kỳ. Các thành viên gia đình của thường trú nhân hợp pháp, chẳng hạn như vợ/chồng và con chưa lập gia đình từ 21 tuổi trở lên, cũng đủ điều kiện nộp đơn.

Hôn phu của công dân Hoa Kỳ cũng có thể nộp đơn xin thẻ xanh theo diện gia đình.

Lựa chọn theo diện lao động

USCIS công nhận người lao động nhập cư thuộc diện ưu tiên thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba phải đáp ứng các tiêu chí được nêu trên trang web của USCIS.Người lao động theo diện ưu tiên đầu tiên bao gồm người nước ngoài có khả năng xuất sắc về khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao; là giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc; và giám đốc điều hành, người quản lý đa quốc gia được lựa chọn.

Diện ưu tiên thứ hai bao gồm những người có bằng cấp cao, những cá nhân có khả năng đặc biệt và những người tìm kiếm sự miễn trừ vì lợi ích quốc gia.

Người lao động theo ưu tiên theo diện thứ ba là công nhân lành nghề, chuyên gia và lao động phổ thông.

Các bác sĩ làm việc toàn thời gian đang thực hành lâm sàng tại các khu vực được chỉ định là không được phục vụ y tế đúng mức và các nhà đầu tư nhập cư cũng đủ điều kiện theo diện này.

 

Người nhập cư đặc biệt

Trẻ vị thành niên nhập cư đặc biệt đã bị cha mẹ bỏ rơi và lạm dụng và cần được tòa án vị thành niên bảo vệ, sẽ có đủ điều kiện làm hồ sơ xin thẻ xanh.

Những người nhập cư đủ điều kiện khác là người làm việc trong các tổ chức tôn giáo, công dân Afghanistan hoặc Iraq làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, đài truyền hình quốc tế và nhân viên đã nghỉ hưu của một tổ chức quốc tế đủ điều kiện tuỳ vào việc họ đáp ứng các tiêu chí nhất định.

 

Trạng thái Tị nạn/Tị nạn chính trị

Những người xin tị nạn và tị nạn chính trị được cấp trạng thái tị nạn hoặc được nhập cảnh vào Hoa Kỳ một năm trước cũng có thể nộp đơn xin thẻ xanh.

Các danh mục đủ điều kiện khác để xin thẻ xanh bao gồm:

 • Nạn nhân buôn người và nạn nhân tội phạm
 • Nạn nhân bị lạm dụng
 • Thông qua các danh mục khác, chẳng hạn như công dân Liberia và Cuba.

Ai Không Thể Nộp Đơn Xin Điều Chỉnh Tình Trạng?

Các lý do không được phép nhập cảnh có thể khiến đương đơn không đủ điều kiện trở thành thường trú nhân hợp pháp.

Chúng bao gồm lý do liên quan đến sức khỏe, lý do hình sự, lý do an ninh, vi phạm luật nhập cư và nhiều lý do khác.

Người nước ngoài cũng có thể bị cấm điều chỉnh trạng thái nếu họ lao động trái phép hoặc không có trạng thái hợp pháp khi nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng.

Nếu bạn e ngại rằng hoàn cảnh của mình có thể ảnh hưởng đến quá trình cập nhật trạng thái, bạn có thể nhờ luật sư di trú và luật sư về thương tích cá nhân hỗ trợ tìm hiểu các lựa chọn của bạn.

Quy trình điều chỉnh trạng thái

Người nhập cư có ý định xin thẻ xanh Hoa Kỳ phải tuân theo quy trình như sau:

 • Nộp đơn xin nhập cư và Mẫu đơn I-485. Thường thì một người khác sẽ nộp đơn xin nhập cư cho người đang tìm cách điều chỉnh tình trạng của họ. Trong đa số trường hợp, đương đơn xin nhập cư phải được chấp thuận trước khi có thể nộp Mẫu đơn I-485.
 • Kiểm tra xem thị thực thuộc danh mục của bạn có sẵn hay không. Nói chung, chỉ nên nộp Mẫu đơn I-485 khi thị thực có sẵn. Nhưng cũng có những ngoại lệ đối với yêu cầu này.
 • Nộp Mẫu đơn I-485 (đơn xin điều chỉnh trạng thái) cho USCIS hoặc nộp đơn xin thị thực cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau khi bạn được chấp thuận đơn xin nhập cư và được xác nhận rằng có sẵn thị thực cho danh mục của bạn.
 • Bước tiếp theo là đến buổi hẹn khám sinh trắc học, nơi bạn cung cấp dấu vân tay, ảnh và chữ ký.
 • Đi phỏng vấn. Khi dịch vụ nhập cư liên lạc, ứng viên phải có mặt tại buổi phỏng vấn điều chỉnh tình trạng và phải mang theo tất cả tài liệu hỗ trợ gốc khi đi phỏng vấn. Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra tại văn phòng USCIS địa phương, nơi nhân viên nhập cư sẽ quyết định về đơn của bạn.
 • Cung cấp bằng chứng bổ sung, nếu nhân viên USCIS yêu cầu.
 • Cuối cùng, bạn sẽ nhận được quyết định về đơn xin thẻ xanh của mình.

Nếu USCIS chấp thuận đơn đăng ký, họ sẽ gửi thẻ xanh cho bạn trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày bạn nhận được thư chấp thuận.

Những người nước ngoài không chắc chắn về trạng thái nhập cư của mình hoặc cần hỗ trợ về luật nhập cư theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) nên liên lạc với Luật sư bào chữa việc trục xuất.

Giấy tờ cần thiết để xin điều chỉnh trạng thái

Một cá nhân cần có các tài liệu sau đây để hoàn thành đơn xin thẻ xanh.

 • Mẫu đơn I-485

 • Hai ảnh kiểu hộ chiếu

 • Bản sao giấy tờ tùy thân có do chính phủ cấp

 • Bản sao giấy khai sinh

 • Giấy tờ tạm tha hoặc giấy tờ thanh tra và nhập cảnh

 • I-94 Number (DHS Arrival/Departure Record)

 • Số thẻ I-94 (Hồ sơ Xuất/Nhập cảnh của DHS)

 • Giấy miễn trừ việc cấm nhập cảnh (nếu có)

 • Bản sao Giấy phép lao động (nếu có)

 • Thư mời làm việc (trong trường hợp bạn đang xin thẻ xanh diện lao động)

 • Tài liệu về hạng mục nhập cư của bạn

 • Mẫu đơn I-797, chấp thuận tiếp nhận thị thực không định cư

 • Mẫu đơn I-693, kết quả khám sức khỏe (nếu cần)

 • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu xin thẻ xanh diện kết hôn)

Thời gian điều chỉnh trạng thái là bao lâu?

Thời gian xử lý đơn xin điều chỉnh trạng thái bao gồm thời gian từ khi tiếp nhận đơn đến khi hoàn thành.

Thời gian xử lý sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm hạng mục thẻ xanh, thời gian nộp thông tin sinh trắc học, thời gian phản hồi của người nộp đơn và lịch phỏng vấn.

Thời gian xử lý đơn I-485 thường mất từ 8-14 tháng nhưng cũng có báo cáo cho thấy thời gian chờ đợi lâu hơn. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian xử lý, bao gồm số lượng đơn đăng ký, danh mục xin điều chỉnh trạng thái hoặc số lượng đơn yêu cầu.

Thời gian xử lý cũng phụ thuộc vào trung tâm dịch vụ USCIS xử lý đơn. Các trường hợp phức tạp có thể cần thêm thời gian xét duyệt.

 

Do Law Office có thể hỗ trợ đơn xin điều chỉnh trạng thái của bạn

Nếu bạn phạm một lỗi khi nộp đơn đăng ký thì nó có thể làm hỏng toàn bộ quy trình, khiến bạn tốn thêm thời gian và tiền bạc.

Nếu được công ty của chúng tôi hỗ trợ xử lý đơn đăng ký, bạn có thể yên tâm rằng đơn của bạn sẽ được xử lý và nộp đúng cách ngay từ lần đầu. Chúng tôi am hiểu mọi biểu mẫu bạn cần điền và am hiểu toàn bộ quy trình. Bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng.

Nếu bạn cần hỗ trợ nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái, Do Law Office có thể giúp bạn theo những cách sau:

 • Chuẩn bị các mẫu đơn nhập cư cần thiết và kiểm tra xem hạng mục thị thực của bạn có sẵn hay không.

 • Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn điền và nộp các mẫu đơn sao cho chính xác.

 • Trả lời các câu hỏi của USCIS và giúp bạn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn và buổi hẹn sắp tới của USCIS.

 • Hỗ trợ bạn khiếu nại trong trường hợp bạn bị từ chối đơn đăng ký.

Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề điều chỉnh trạng thái, xin thị thực tạm thời, tình trạng thị thực sẵn có hoặc miễn thị thực, luật sư di trú Atlanta dành cho gia đìnhcó thể hỗ trợ bạn. Hãy gọi chúng tôi ngay hôm nay!

Contact Us

ADDRESS :

4500 Satellite Blvd.
Suite 1160
Duluth, GA 30096

TO SPEAK WITH OUR OFFICE,
PLEASE CALL OR EMAIL US:

Email: info@dolawoffice.com
Tel: 678-224-8940
Fax: 678-224-8967

4500 Satellite Blvd Ste 1160

Get the legal advice, counsel, and representation you need