Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Giúp Quý Vị Bảo
Vệ Quyền Lợi
Chuyên nghiệp, tận tâm và hiệu quả.
Do Law OfficeDo Law Office
5 Stars - Based on 328 User Reviews
Layer 22 copy
bg min

Điều gì xảy ra nếu người khác lái xe của tôi và gặp tai nạn?

Điều gì sẽ xảy ra nếu người khác đang lái xe của tôi và gặp tai nạn? Các luật sư về tai nạn tại Văn phòng Luật Đỗ có tất cả thông tin bạn cần. Gọi chúng tôi hôm nay.

Ai chịu trách nhiệm về một vụ tai nạn ô tô ở Georgia?

Xác định trách nhiệm pháp lý là bước quan trọng sau khi gặp tai nạn ô tô. Nó tác động đến yêu cầu bồi thường bảo hiểm và hậu quả pháp lý tiềm ẩn. Ở Georgia, bên chịu trách nhiệm về tai nạn thường là người gây lỗi. Điều này được xác định bởi các nhân viên thực thi pháp luật, những người có mặt tại hiện trường tai nạn và các cuộc điều tra sau đó.

Tai nạn ô tô có thể xảy ra với bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào và thường xảy ra vào lúc họ ít ngờ nhất. Khi những tai nạn như vậy liên quan đến người không phải là chủ phương tiện, các câu hỏi quan trọng về trách nhiệm pháp lý, phạm vi bảo hiểm và các tác động pháp lý sẽ được đặt ra.

Nếu bạn sở hữu một chiếc ô tô và để người khác lái nó, bạn thường phải bồi thường mọi thiệt hại nếu người lái đó gây tai nạn ô tô. Nhưng nếu người lái xe sử dụng xe mà không được bạn cho phép thì bạn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào. Nếu người lái xe khác gây tai nạn, họ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Hướng dẫn này sẽ phân tích những điều sẽ xảy ra khi một người khác lái xe của bạn và gây tai nạn. Bài hướng dẫn sẽ đi sâu vào những mảng phức tạp của bảo hiểm ô tô, tìm xem ai là người gây lỗi và cách nhận hỗ trợ pháp lý có thể hữu ích trong những tình huống này.

Điều gì xảy ra nếu người lái xe của tôi gây lỗi?

Hậu quả có thể rất lớn nếu người điều khiển xe của bạn bị phát hiện là có lỗi trong vụ tai nạn ô tô. Tại Georgia, hợp đồng bảo hiểm ô tô của chủ xe được coi là khoản bảo hiểm chính trong trường hợp này. Khi bảo hiểm của bạn đạt đến giới hạn, bảo hiểm của tài xế sẽ đóng vai trò là bảo hiểm phụ.

Đây là cách bảo hiểm hoạt động:

Bảo hiểm ô tô của riêng bạn

Vì bảo hiểm ô tô áp dụng cho ô tô chứ không áp dụng cho chủ sở hữu nên bảo hiểm ô tô của bạn là nguồn bảo hiểm chính cho một vụ tai nạn do người khác lái ô tô của bạn gây ra. Vì vậy, ngay cả khi bạn không phải chịu trách nhiệm cá nhân về vụ tai nạn, công ty bảo hiểm của bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà xe của bạn gây ra.

Nếu bạn đạt đến giới hạn bảo hiểm trước khi thanh toán toàn bộ thiệt hại, bảo hiểm của người lái xe sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho những thiệt hại còn lại.

Ví dụ: nếu bạn mua bảo hiểm tai nạn ở mức tối thiểu, giới hạn bảo hiểm của bạn là 25.000 USD cho mỗi người trong bảo hiểm trách nhiệm pháp lý về thương tích cơ thể, 50.000 USD cho mỗi vụ tai nạn và bảo hiểm trách nhiệm pháp lý về thương tích cơ thể và 25.000 USD cho mỗi tai nạn và bảo hiểm trách nhiệm pháp lý về thiệt hại tài sản. Bảo hiểm của tài xế sẽ thanh toán phần còn lại nếu tai nạn gây thiệt hại vượt quá những số tiền này cộng lại.

 

Bảo hiểm của người lái xe gây lỗi

Bảo hiểm người lái xe gây lỗi hoạt động như một nguồn bảo hiểm phụ. Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của họ phải chi trả cho những thiệt hại còn lại, chẳng hạn như thiệt hại tài sản và chi phí y tế.

Công ty bảo hiểm có thể từ chối thanh toán cho tai nạn không?

Đôi khi, các công ty bảo hiểm có thể cố gắng từ chối bảo hiểm cho những vụ tai nạn gây ra bởi người khác chứ không phải tài xế. Do đó, điều cần thiết là bạn phải hiểu luật tai nạn ô tô cũng như các quyền và lựa chọn của bạn nếu gặp tình huống như vậy.

Dưới đây là vài yếu tố cần lưu ý để biết liệu bảo hiểm của bạn có đài thọ cho người lái xe khác hay không.

  • Cho phép sử dụng: Đa số chính sách bảo hiểm ô tô đều có phần “cho phép sử dụng”, nghĩa là nếu bạn cho phép người khác lái ô tô của mình, bảo hiểm của bạn cũng sẽ chi trả cho họ trong trường hợp xảy ra tai nạn.

  • Các trường hợp tai nạn: Công ty bảo hiểm của bạn có thể từ chối thanh toán bất kỳ chi phí kiểm tra thiệt hại nào nếu người lái xe vi phạm pháp luật và gây tai nạn. Ví dụ: nếu người lái xe không có bằng lái hợp lệ hoặc phạm tội lái xe trong tình trạng say rượu/bị ảnh hưởng bởi chất kích thích.

  • Quy định trong hợp đồng bảo hiểm: Hãy đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm ô tô của bạn để biết bất kỳ quy định nào về người lái xe trái phép hoặc có nguy cơ gây tai nạn cao. Nếu người lái ô tô của bạn thuộc một trong những trường hợp này, công ty bảo hiểm của bạn có thể từ chối bảo hiểm.

  • Hợp tác và Bằng chứng: Để tránh bị từ chối bảo hiểm, hãy hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra của họ và trung thực về người lái xe và những điều đã xảy ra trong vụ tai nạn. Nếu công ty bảo hiểm điều tra và thấy rằng bạn không trung thực hoặc vi phạm chính sách của họ, họ có thể từ chối thanh toán.

Việc nhận hỗ trợ của một luật sư chuyên về tai nạn ô tô có thể là yếu tố vô giá sau vụ va chạm ô tô, đặc biệt nếu bạn không phải là người ngồi sau tay lái.

Điều gì xảy ra nếu người lái xe không có lỗi?

Nếu người lái xe của bạn không có lỗi trong vụ tai nạn thì tình hình sẽ ít phức tạp hơn. Trong trường hợp này, bạn sẽ có quyền yêu cầu bồi thường những thiệt hại mà chiếc xe của bạn và người lái xe phải gánh chịu, đồng thời bảo hiểm của người lái xe gây lỗi phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Bạn có thể hưởng lợi khi thảo luận với luật sư chuyên về tai nạn ô tô để biết về các quyền và trách nhiệm của mình.

 

Do Law Office có thể giúp gì cho bạn?

Ở Georgia, trách nhiệm trong một vụ tai nạn ô tô liên quan đến người lái xe không phải là chủ xe sẽ khác nhau tùy từng trường hợp. Nói chung, nó dựa trên việc xác định lỗi. Nếu người lái xe ô tô của bạn gây lỗi, chính sách bảo hiểm của bạn chủ yếu chi trả cho các thiệt hại.

Mặt khác, nếu người lái xe không có lỗi thì bảo hiểm của người lái xe kia có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Bất chấp điều đó, các công ty bảo hiểm có thể cố gắng từ chối bảo hiểm, điều này khiến việc hỗ trợ pháp lý trở thành điều cần thiết.

Luật sư về tai nạn xe hơi của bạn có thể hỗ trợ những vấn đề sau:

  1. Đánh giá hồ sơ: Một luật sư giàu kinh nghiệm có thể giúp đánh giá tình huống của bạn và điều tra nguyên nhân tai nạn. Nếu người lái xe kia chịu trách nhiệm về vụ tai nạn, bạn có quyền nộp đơn yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân ngay cả khi bạn không có mặt trên xe.
  2. Đàm phán với công ty bảo hiểm xe hơi: Luật sư có thể thay mặt bạn đàm phán với các công ty bảo hiểm. Mục tiêu của luật sư là đảm bảo rằng bạn nhận được khoản bồi thường xứng đáng. Họ hiểu các chiến thuật mà công ty bảo hiểm có thể sử dụng để giảm thiểu khoản thanh toán và luật sư có thể bảo vệ quyền lợi của bạn.
  3. Hỗ trợ kiện tụng: Luật sư về tai nạn ô tô có thể cung cấp đại diện pháp lý mà bạn cần nếu trường hợp của bạn bị đưa ra tòa. Họ sẽ đánh giá các thiệt hại và triệu chứng thương tích do tai nạn ô tô và giải quyết trường hợp của bạn. Họ có thể thu thập bằng chứng và tranh luận thay mặt bạn để đảm bảo kết quả có lợi.
  4. Hướng dẫn pháp lý: Các chuyên gia pháp lý có thể giúp đỡ bạn qua từng bước. Họ có thể hỗ trợ yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn và hỗ trợ mọi hành động pháp lý có thể xảy ra.

Do Law Office sẵn sàng phục vụ bạn

Tính chất phức tạp của các vụ tai nạn ô tô và yêu cầu bồi thường bảo hiểm có thể là trở ngại. Điều này đặc biệt đúng khi người khác lái xe của bạn. Vì vậy, việc nhận hỗ trợ pháp lý từ một văn phòng luật uy tín như Do Law Office có thể là vô giá. Luật sư của chúng tôi có thể đảm bảo rằng bạn được bảo vệ quyền lợi và nhận được khoản bồi thường công bằng.

Văn phòng luật có thể giúp giải thích các quyền của bạn, nói chuyện với các công ty bảo hiểm ô tô và nếu cần thì sẽ đại diện cho bạn trước tòa. Hãy liên lạc với Do Law Office để được tư vấn pháp lý riêng ngay hôm nay.

Contact Us

ADDRESS :

4500 Satellite Blvd.
Suite 1160
Duluth, GA 30096

TO SPEAK WITH OUR OFFICE,
PLEASE CALL OR EMAIL US:

Email: info@dolawoffice.com
Tel: 678-224-8940
Fax: 678-224-8967

4500 Satellite Blvd Ste 1160

Get the legal advice, counsel, and representation you need