Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Giúp Quý Vị Bảo
Vệ Quyền Lợi
Chuyên nghiệp, tận tâm và hiệu quả.
Do Law OfficeDo Law Office
4.9 Stars - Based on 329 User Reviews
Layer 22 copy
bg min

Hướng dẫn cho Người đăng ký Thẻ xanh IR6

Kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc LPR là một lựa chọn điển hình cho người nhập cư để nhận thẻ xanh. Vợ/chồng sinh ra ở nước ngoài có thể sống và làm việc tại Hoa Kỳ với thẻ xanh kết hôn. Sau ba năm, chủ thẻ xanh có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ

Thẻ xanh IR6 là gì?

Nếu bạn vào Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư tạm thời, chẳng hạn như thị thực dành cho sinh viên hoặc du khách, bạn sẽ phải tuân thủ các điều kiện của thị thực được cấp và trở về nước trước khi thị thực hết hạn. Điều gì xảy ra nếu bạn yêu và kết hôn với một công dân Hoa Kỳ khi thị thực tạm thời của bạn vẫn còn hiệu lực? Điều đó có khiến bạn phải bỏ lại vợ/chồng của mình khi thị thực của bạn hết hạn? Câu trả lời là không.

Bạn không cần phải rời Hoa Kỳ trong những trường hợp đó trừ khi bạn chọn làm vậy. Việc bạn kết hôn với một công dân Hoa Kỳ sẽ đủ điều kiện để bạn trở thành ‘người thân trực hệ‘ theo Đạo luật Di trú và Nhập tịch (INA). Tư cách này giúp bạn đủ điều kiện nhận thẻ xanh theo diện người thân nhân trực hệ thuộc danh mục công dân Hoa Kỳ. Cần lưu ý rằng các cá nhân không phải là vợ/chồng, con chưa thành niên hoặc cha mẹ của công dân Hoa Kỳ sẽ nằm trong các danh mục thẻ xanh khác.

Vì bạn đã ở Hoa Kỳ nên bạn có thể đủ điều kiện nhận thẻ xanh IR6, tùy theo thời gian bạn kết hôn. Thẻ xanh IR6 là thẻ xanh kết hôn dành cho vợ chồng của công dân Hoa Kỳ đã kết hôn hơn hai năm trước khi nộp đơn xin thẻ xanh. Nếu bạn đã kết hôn lâu như vậy, thẻ xanh IR6 có thể là con đường nhanh nhất để bạn trở thành thường trú nhân hợp pháp và cuối cùng được nhập tịch.

Thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về cách hoạt động của danh mục thẻ xanh này, các yêu cầu về khả năng đạt điều kiện và quy trình đăng ký. Hãy đọc để tìm hiểu thêm.

Cách hoạt động của thẻ xanh IR6

Thẻ xanh IR6 dành riêng cho vợ chồng người nước ngoài của công dân Hoa Kỳ nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư. Thẻ xanh cho phép họ điều chỉnh tình trạng nhập cư của mình từ tạm thời không định cư sang thường trú và hưởng tất cả các quyền lợi từ việc đạt được tình trạng thường trú nhân hợp pháp.

Người có thẻ xanh này có thể định cư mỹ vĩnh viễn, tùy vào việc gia hạn thẻ xanh sau mỗi mười năm. Khi bạn đã nộp đơn xin loại thẻ xanh này, bạn có thể ngay lập tức nộp Mẫu đơn I-765 – Đơn xin giấy phép làm việc với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Quy trình nộp đơn xin giấy phép làm việc sẽ ngắn hơn quy trình cấp thẻ xanh. Bạn có thể sẽ nhận được tài liệu cấp phép làm việc trước khi được chấp thuận đơn xin thẻ xanh. Sau khi nhận giấy phép làm việc, bạn có thể lao động hợp pháp tại Hoa Kỳ và tận hưởng một trong những quyền lợi của tình trạng thường trú hợp pháp mà bạn sắp nhận được, kể cả khi đơn đăng ký IR6 của bạn đang chờ xử lý.

Những người giữ thẻ xanh IR6 cũng đủ điều kiện tham gia quy trình nhập tịch sau ba năm, khác với quy tắc chung là 5 năm.

 

Ai đủ điều kiện nhận Thẻ xanh IR6?

 

Thẻ xanh IR6 có các yêu cầu cụ thể về khả năng đạt điều kiện, một số là yêu cầu phổ biến đối với các thẻ xanh diện hôn nhân khác, chẳng hạn như IR1. Các điều kiện bao gồm:

 • Hôn nhân giữa đương đơn và vợ chồng là công dân Mỹ phải hợp pháp và đúng sự thật. Gian lận hôn nhân là tội liên bang.

 • Cặp đôi phải kết hôn ít nhất hai năm, nếu không thì người nộp đơn không đủ điều kiện nhận thẻ xanh IR6. Tuy nhiên, họ có thể đăng ký để trở thành thường trú nhân có điều kiện thông qua thẻ xanh CR6.

 • Vợ/chồng của công dân phải từ 21 tuổi trở lên.

 • Vợ/chồng người nước ngoài phải là người đã nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ và có bằng chứng về việc nhập cảnh đó.

 • Tất cả các hôn nhân trước đây của cả hai bên phải được chấm dứt trước khi bắt đầu hôn nhân hiện tại.

 • Không có rào cản pháp lý nào khác đối với đơn đăng ký.

Bạn có thể phải đáp ứng các yêu cầu khác để đủ điều kiện nhận thẻ xanh IR6. Bạn có thể tham khảo ý kiến của luật sư nhập cư hoặc luật sư nhập tịch để xác nhận khả năng đạt điều kiện của mình trước khi bắt đầu quy trình đăng ký.

Cách đăng ký Thẻ xanh IR6

Tương tự như các thủ tục nhập cư diện gia đình khác, quy trình đăng ký IR6 bắt đầu với việc vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ nộp đơn Mẫu đơn I-130, Đơn bảo lãnh Người thân Nước ngòai thay mặt cho người nộp đơn.

Là người thân trực hệ của công dân Hoa Kỳ, bạn phải nộp Mẫu đơn I-485, Đơn xin Đăng ký Thường Trú hoặc Thay đổi Tình trạng. Bạn có thể nộp Mẫu đơn I-485 cùng lúc với đơn xin thị thực nhập cư trong một quy trình gọi là nộp đơn đồng thời. Điều này giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ và cho phép cơ quan quản lý xuất nhập cảnh quyết định đồng thời cả hai mẫu đơn.

Bạn và vợ/chồng của bạn phải điền các mẫu đơn một cách chính xác trước khi nộp đơn để giảm khả năng bị từ chối. Bạn có thể nhờ một luật sư di trú có kinh nghiệm hỗ trợ điền và nộp các mẫu đơn để tránh sai sót.

Các tài liệu khác bạn có thể cần

Bạn và vợ/chồng của bạn phải gửi kèm các tài liệu hỗ trợ khác trong lúc nộp các đơn xin nhập cư. Các tài liệu bao gồm:

 • Hai ảnh kiểu hộ chiếu

 • Bản sao ID của bạn do chính phủ cấp.

 • Bản sao giấy khai sinh của bạn.

 • Giấy chứng nhận kết hôn của bạn.

 • Bằng chứng cho thấy bất kỳ cuộc hôn nhân nào trước đó đã kết thúc.

 • Bằng chứng về tính xác thực của cuộc hôn nhân của bạn, chẳng hạn như sao kê tài khoản ngân hàng chung hoặc tài liệu cho thấy quyền sở hữu tài sản chung.

 • Bằng chứng về quốc tịch Mỹ của người bản xứ.

Nộp đơn đăng ký của bạn

Nói chung, các biểu mẫu của USCIS (ngoại trừ Biểu mẫu I-485) có thể được gửi trực tuyến hoặc qua bưu điện sau khi thanh toán phí nộp đơn. Nhưng nếu bạn đang được xử lý đồng thời các mẫu đơn I-130 và I-485, bạn phải gửi đơn đăng ký của mình qua bưu điện.

Sau khi USCIS nhận được đơn đăng ký của bạn, họ sẽ gửi cho bạn thông báo đã tiếp nhận đơn. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo về buổi hẹn lấy sinh trắc học và phỏng vấn nhập cư (nếu có). Bạn phải tham dự cả hai sự kiện và đặt lại buổi hẹn nếu ngày hẹn được chỉ định không thuận tiện. Nếu không, USCIS có thể từ chối đơn đăng ký của bạn.

Sau khi USCIS quyết định về đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được văn bản thông báo. Thẻ xanh IR6 sẽ được gửi đến thùng thư của bạn nếu đơn đăng ký của bạn được duyệt thành công.

Nếu đơn đăng ký của bạn không thành công, USCIS sẽ cho bạn biết lý do và liệu quyết định của họ có thể bị kháng cáo hay không. Tuy nhiên, việc từ chối điều chỉnh trạng thái nói chung rất khó kháng cáo. Có nhiều cách khác để yêu cầu USCIS xem xét lại quyết định của họ nhưng những thủ tục đó rất phức tạp và liên quan đến các chi phí khác. Do đó, điều quan trọng là bạn phải đăng ký IR6 ngay lần đầu tiên.

Nhận Trợ giúp với Đơn Xin Thẻ Xanh IR6 của Bạn tại Văn phòng Luật sư ĐỖ

Do các sự cố gian lận hôn nhân/nhập cư thường xuyên xảy ra, nên thẻ xanh diện hôn nhân được USCIS xem xét kỹ lưỡng. Như vậy, bất kỳ lỗi hoặc sự khác biệt nào trong các mẫu đơn, tài liệu hỗ trợ hoặc trong buổi phỏng vấn nhập cư đều có thể gây tốn kém cho bạn.

Một cách dễ dàng để tránh những vấn đề như vậy là tìm trợ giúp chuyên nghiệp từ các luật sư nhập cư giàu kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn thực hiện quy trình đăng ký dựa trên kiến thức về luật nhập cư và kinh nghiệm thực tế phong phú của họ.

Tại Văn phòng Luật sư Đỗ, chúng tôi mong muốn giúp đỡ những người nhập cư trên khắp Hoa Kỳ để họ nhận giấy tờ pháp lý phù hợp và ổn định cuộc sống tại quê hương mới. Với kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về luật nhập cư, chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra các giải pháp có thể chấp nhận được, ngay cả khi trường hợp của bạn có vẻ phức tạp. Vì vậy, nếu bạn gặp khó khăn với đơn xin thẻ xanh diện hôn nhân hoặc cần hướng dẫn và đại diện cho bất kỳ vấn đề nhập cư nào, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để đặt lịch hẹn. Hãy để chúng tôi giúp bạn đạt được các mục tiêu nhập cư của mình.

Contact Us

ADDRESS :

4500 Satellite Blvd.
Suite 1160
Duluth, GA 30096

TO SPEAK WITH OUR OFFICE,
PLEASE CALL OR EMAIL US:

Email: info@dolawoffice.com
Tel: 678-224-8940
Fax: 678-224-8967

4500 Satellite Blvd Ste 1160

Get the legal advice, counsel, and representation you need