Layer 20 min
Ellipse 1 copy 8 min

Thời giờ làm việc 9AM – 5PM
Văn phòng đóng cửa vào các
ngày thứ bảy và chủ nhật

Ellipse 1 copy 9

Gửi email cho chúng tôi
info@dolawoffice.com

Ellipse 1 copy 10

Gọi điện thoại cho chúng tôi
+678-224-8940

Quý vị bị thương tích tai nạn xe?
Do đại dịch COVID-19, văn phòng có thể tư vấn qua điện thoại và video
Bấm vào đây để tư vấn với luật sư
Quý vị bị thương tích tai nạn xe?
Do đại dịch COVID-19, văn phòng có thể tư vấn qua điện thoại và video
Bấm vào đây để tư vấn với luật sư
Giúp Quý Vị Bảo
Vệ Quyền Lợi
Chuyên nghiệp, tận tâm và hiệu quả.
Layer 22 copy
bg min

Tai Nạn Xe

left img min
Sau hậu quả của một vụ tai nạn xe, những thiệt hại cho chiếc xe của quý vị có thể được sửa chữa nhưng sức khỏe của quý vị không dễ dàng khôi phục. Những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe mà quý vị phải chịu do tai nạn xe có thể kéo dài trong nhiều năm hoặc cả đời. Văn phòng của chúng tôi muốn giúp quý vị nhận tiền bồi thường từ các công ty bảo hiểm để trả các chi phí liên quan đến điều trị sức khỏe, tiền lương mà đã bị mất bởi vì không đi làm được, và bất kỳ đau đớn nào quý vị gặp bởi vì tai nạn xe.

Hãy liên hệ với văn phòng của chúng tôi ngay hôm nay để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ. Với hồ sơ tai nạn xe, chúng tôi bảo đảm, không thắng thì không lấy tiền! Hãy để chúng tôi bảo vệ quyền lợi của quý vị.