Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Giúp Quý Vị Bảo
Vệ Quyền Lợi
Chuyên nghiệp, tận tâm và hiệu quả.
Do Law OfficeDo Law Office
4.9 Stars - Based on 329 User Reviews
Layer 22 copy
bg min

Thị thực F4: Hướng dẫn toàn diện dành cho anh chị em của công dân Hoa Kỳ

Khám phá hướng dẫn chi tiết của chúng tôi về Visa F4, được thiết kế riêng cho anh chị em của Hoa Kỳ. công dân muốn đoàn tụ với gia đình ở Mỹ Tìm hiểu về tính đủ điều kiện, các bước đăng ký và cách Văn phòng Luật sư có thể hỗ trợ bạn.

Mở rộng cơ hội nhập cư với Visa F4

Thị thực F4, còn gọi là Thị thực diện Ưu tiên Thứ tư cho Gia đình, dành cho anh chị em của công dân Hoa Kỳ muốn trở thành thường trú nhân hợp pháp (LPR) của Hoa Kỳ. Thị thực này mang lại hy vọng cho những anh chị em bị chia cách bởi biên giới muốn nuôi dưỡng mối quan hệ gia đình bền chặt.

Công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh anh chị em nước ngoài của họ nhập cư vào Hoa Kỳ thông qua thị thực F4. Thị thực cũng giúp vợ/chồng và con của người nộp đơn được nơi thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, anh chị em của công dân Hoa Kỳ là sinh viên có thể ở lại và học tập tại Hoa Kỳ. Thường trú nhân hợp pháp có thể sống và làm việc mà không cần giấy phép lao động.

Con đường đưa các thành viên gia đình đến gần bạn có thể rất phức tạp. Tuy nhiên, tại Do Law Office, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn bắt đầu quy trình đăng ký để đưa anh chị em của bạn đến Hoa Kỳ và đảm bảo mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tìm hiểu về Visa F4

Thị thực F4 thuộc danh mục ưu tiên diện gia đình trong thị thực nhập cư. Thị thực này chuyên dành cho anh chị em của công dân Hoa Kỳ và được điều chỉnh bởi Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA). Để đủ điều kiện xin thị thực F4, công dân Hoa Kỳ, người nộp đơn là công dân Hoa Kỳ và người thụ hưởng là anh chị em nước ngoài của họ phải đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu đủ điều kiện.

Tiêu chí đủ điều kiện cho Visa F4

Người nộp đơn và người thụ hưởng thị thực F4 phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Mối quan hệ:

  • Người nộp đơn hoặc người bảo lãnh phải là công dân Hoa Kỳ.

  • Người thụ hưởng (anh chị em) phải là anh chị em của người nộp đơn là công dân Hoa Kỳ. Anh chị em cùng cha khác mẹ có thể đủ điều kiện, nhưng chỉ khi họ có ít nhất một cha/mẹ chung.

  • Anh chị em được nhận nuôi cũng có thể đủ điều kiện. Tuy nhiên, họ cần phải được chứng minh ở nước ngoài thông qua giấy khai sinh hoặc giấy tờ nhận con nuôi.

 • Yêu cầu về độ tuổi: Người nộp đơn phải từ 21 tuổi trở lên.

 • Tình trạng công dân: Người nộp đơn là công dân Hoa Kỳ phải cung cấp bằng chứng về quốc tịch Hoa Kỳ, bao gồm giấy khai sinh, giấy chứng nhận nhập tịch hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ.

 • Trách nhiệm tài chính: Người nộp đơn là công dân Hoa Kỳ phải sẵn sàng đóng vai trò là người bảo trợ tài chính. Họ phải chứng minh khả năng tài chính của mình để hỗ trợ anh chị em bằng cách nộp Bản cam kết bảo trợ tài chính (Mẫu đơn I-864).

 • Tài liệu về mối quan hệ gia đình: Người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ phải chứng minh mối quan hệ giữa họ và người nộp đơn.

 • Thời gian chờ đợi và thị thực sẵn có: Visa F4 có số lượng thị thực hạn chế cho mỗi năm tài chính. Do đó, có thể phải chờ một thời gian để thị thực có sẵn trở lại.

Luật nhập cư và tiêu chí đủ điều kiện nhận thẻ xanh có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư nhập cư để được hướng dẫn. Hãy liên lạc với luật sư di trú tại Do Law Office để được hỗ trợ.

Quy trình xin cấp thị thực F4

Quy trình xin thị thực F4 bao gồm nhiều bước, từ thu thập tài liệu cho đến nộp đơn, vì vậy việc hiểu rõ quy trình là rất quan trọng.

Dưới đây, chúng tôi xin hướng dẫn bạn từng bước về cách đăng ký:

 1. Nộp đơn thỉnh cầu:

Anh chị em là công dân Hoa Kỳ nộp đơn xin nhập cư thay mặt cho anh chị em nước ngoài của họ. Họ phải nộp Mẫu đơn I-130 – Đơn thỉnh cầu dành cho Thân nhân người nước ngoài, cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

 1. Đợi chấp thuận:

Sau khi nộp đơn, USCIS sẽ xem xét và chấp thuận hoặc từ chối đơn. Sự chấp thuận cho phép người nộp đơn tiếp tục quá trình nộp đơn. Mặt khác, nếu bị từ chối, bạn có thể kháng cáo hoặc nộp đơn khác.

 1. Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) xử lý đơn:

Nếu USCIS chấp thuận đơn thỉnh cầu, họ sẽ chuyển tiếp đơn đến NVC để xử lý tiếp. NVC sẽ xử lý đơn thỉnh cầu đã được chấp thuận và ấn định số hồ sơ. Sau đó, họ sẽ yêu cầu người nộp đơn đóng lệ phí nộp đơn. Họ cũng có thể yêu cầu các tài liệu hỗ trợ, bao gồm cả Bản Cam kết Bảo trợ Tài chính.

 1. Chờ số Visa:

Hạng mục F4 có số lượng thị thực giới hạn mỗi năm. NVC sẽ thông báo cho người nộp đơn và người thụ hưởng khi họ sắp có số thị thực. Bạn có thể kiểm tra tình trạng thị thực sẵn có hàng tháng trên Bản tin Thị thực hàng tháng.

 1. Xử lý lãnh sự:

NVC sẽ chuyển hồ sơ đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước sở tại của người nộp đơn. Sau đó, họ sẽ lên lịch phỏng vấn xin thị thực nhập cư sau khi có số thị thực của bạn hoặc ngày ưu tiên đã có sẵn. Trước buổi phỏng vấn, người thụ hưởng thị thực phải được kiểm tra y tế bởi một bác sĩ được chấp thuận.

 1. Phỏng vấn xin thị thực:

Người thụ hưởng tham dự buổi phỏng vấn tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước họ. Trong buổi phỏng vấn, người nộp đơn có thể được yêu cầu cung cấp thêm tài liệu. Họ cũng phải cung cấp bằng chứng về mối quan hệ của họ với người nộp đơn là công dân Hoa Kỳ.

 1. Chấp thuận thị thực:

Sau khi được chấp thuận đơn xin thị thực, người thụ hưởng sẽ nhận được một gói thư kín nhưng không được phép mở ra. Người thụ hưởng sau đó phải trả phí USCIS. Khi đến Hoa Kỳ, họ sẽ xuất trình gói thư được niêm phong cho nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) Hoa Kỳ.

 1. Xử lý thẻ xanh:

Sau khi vào Hoa Kỳ, người thụ hưởng sẽ nhận thẻ xanh qua bưu điện. Thẻ xanh là bằng chứng về trạng thái thường trú hợp pháp của người thụ hưởng.

Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo hướng dẫn do USCIS, NVC và đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ cung cấp. Nếu bạn dự định bắt đầu quá trình nhập cư, hãy tham khảo ý kiến của luật sư di trú để được hướng dẫn.

 

Thời gian xử lý và kỳ vọng

Thời gian xử lý visa F4 có thể thay đổi dựa trên một số yếu tố. Quá trình tổng thể gồm nhiều bước với các mốc thời gian khác nhau:

 • Nộp Mẫu đơn I-130
 • Chờ ngày ưu tiên trở thành ngày hiện tại
 • Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) xử lý hồ sơ
 • Xử lý lãnh sự hoặc điều chỉnh tình trạng
 • Cấp thị thực

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian xử lý bao gồm:

 • Quốc gia xuất xứ
 • Bản tin thị thực và ngày ưu tiên
 • Giới hạn nhu cầu và hạn ngạch
 • Xử lý hành chính, chẳng hạn như tồn đọng thị thực, kiểm tra an ninh và yêu cầu tài liệu bổ sung

Điều quan trọng là phải tham khảo Bản tin Thị thực để biết thông tin về tình trạng thị thực sẵn có. Bản tin phân loại ứng viên dựa trên ngày ưu tiên của họ. Nó cũng cung cấp thông tin về thời điểm họ có thể mong đợi được xử lý thêm.

Những trở ngại thường gặp trong quá trình xin visa F4

Dưới đây là một số trở ngại phổ biến mà bạn có thể gặp trong quá trình xin visa F4:

 • Tài liệu bị thiếu hoặc không đầy đủ
 • Thời gian chờ đợi
 • Hoàn cảnh thay đổi, chẳng hạn như trạng thái hôn nhân, địa chỉ hoặc tình hình tài chính
 • Thủ tục hành chính chậm trễ như kiểm tra an ninh và xử lý hành chính
 • Không được chấp nhận vì lý do y tế
 • Yêu cầu hỗ trợ tài chính
 • Những thay đổi trong chính sách nhập cư của Hoa Kỳ
 • Rào cản giao tiếp và ngôn ngữ

 

Do Law Office có thể hỗ trợ quá trình cấp thị thực F4 như thế nào?

Điều cần thiết là quý vị phải hiểu luật nhập cư Hoa Kỳ khi nộp đơn xin thị thực F4. Tại Do Law Office, các luật sư am hiểu của chúng tôi luật nhập cư, đặc biệt là diện bảo lãnh gia đình. Chúng tôi giúp đỡ khách hàng bằng cách đảm bảo quá trình nộp đơn thành công. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Cung cấp tư vấn pháp lý và chiến lược
 • Chuẩn bị và xem xét các tài liệu cần thiết cho đơn xin thị thực F4
 • Thay mặt người nộp đơn liên lạc với các cơ quan chính phủ
 • Thông báo cho bạn về những thay đổi trong luật và chính sách nhập cư
 • Làm đại diện cho bạn trong các khiếu nại và từ bỏ trong trường hợp bị từ chối hoặc gặp trở ngại
 • Hướng dẫn bạn quy trình xử lý lãnh sự, bao gồm chuẩn bị phỏng vấn và nộp hồ sơ
 • Giúp giải quyết các vấn đề về khả năng được chấp nhận như: không được chấp nhận về mặt y tế hoặc lịch sử phạm tội
 • Cung cấp thông tin chi tiết dựa trên nhiều hạng mục thẻ xanh khác nhau để đưa ra quyết định sáng suốt
 • Đảm bảo quyền lợi của bạn được bảo vệ, và hồ sơ của bạn được xử lý tốt

Tại Do Law Office, chúng tôi am hiểu các luật, quy trình và sự phức tạp trong vấn đề nhập cư. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm xử lý hồ sơ nhập cư và giúp đỡ các gia đình đoàn tụ tại Hoa Kỳ. Luật sư di trú người Việt tại công ty chúng tôi cung cấp hỗ trợ giao tiếp và hiểu biết suôn sẻ hơn trong các trường hợp liên quan đến người nhập cư Việt Nam.

Hành trình nhập cư của bạn bắt đầu với Do Law Office

Hành trình xin visa F4 là một trải nghiệm đầy biến đổi, thu hẹp khoảng cách giữa anh chị em ruột. Chúng tôi đảm bảo bạn nhận hỗ trợ pháp lý toàn diện tại Do Law Office để tăng cơ hội thành công.

Để nhận hướng dẫn pháp lý giàu kinh nghiệm cho thị thực F4 hoặc các thị thực nhập cư diện gia đình khác, đừng ngại tham khảo ý kiến với luật sư di trú của chúng tôi. Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đoàn tụ cùng gia đình.

Contact Us

ADDRESS :

4500 Satellite Blvd.
Suite 1160
Duluth, GA 30096

TO SPEAK WITH OUR OFFICE,
PLEASE CALL OR EMAIL US:

Email: info@dolawoffice.com
Tel: 678-224-8940
Fax: 678-224-8967

4500 Satellite Blvd Ste 1160

Get the legal advice, counsel, and representation you need