Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Giúp Quý Vị Bảo
Vệ Quyền Lợi
Chuyên nghiệp, tận tâm và hiệu quả.
Do Law OfficeDo Law Office
5 Stars - Based on 317 User Reviews
Layer 22 copy
bg min

Tìm hiểu về Thời gian Khiếu nại Theo quy định của Pháp luật Georgia (GA): Thương tích cá nhân

Thời gian khiếu nại theo quy định của pháp luật đối với vụ kiện thương tích cá nhân

Nếu hành vi sai trái của người khác gây tổn hại cho bạn, bạn có thể được bồi thường cho những đau đớn về tinh thần, thể xác, và các chi phí y tế của bạn.

Tuy nhiên, bạn phải nộp đơn yêu cầu bồi thường càng sớm càng tốt vì cơ quan nhà nước đã đề ra thời gian khiếu nại theo quy định của pháp luật để bạn nộp đơn lên tòa trong các trường hợp thương tích cá nhân. Sau khi hết hạn, bạn không thể nộp đơn yêu cầu bồi thường nữa, vì yêu cầu của bạn đã hết hiệu lực.

Quy định về Thời gian Nộp đơn ở Georgia Có liên quan đến Thương tích Cá nhân là gì?

Nói chung, quy định về thời gian nộp đơn có hiệu lực tại Georgia có liên quan đến các trường hợp thương tích cá nhân là các điều khoản luật định đối với thời hạn nộp đơn kiện các trường hợp thương tích cá nhân khác nhau. Thẩm phán, luật sư, nguyên đơn (người khởi kiện) và bị đơn đều phải tuân theo những thời hạn này để vụ kiện được tiến hành hợp pháp. Bạn cần phải hành động nhanh chóng vì việckhởi kiện sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Mỗi bang có quy định về thời hiệu riêng trong trường hợp có vụ kiện thương tích cá nhân, và mỗi bang quy định khung thời gian khác nhau đối với từng vấn đề. Khi đến Georgia, thời gian nộp đơn có hiệu lực thường là hai năm, tính từ ngày bạn bị thương.

Bạn phải trình bày các vụ kiện dân sự như tai nạn xe hơi, tử vong bất đáng, và các yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân khác cho tòa án trong thời gian quy định. Nếu không, yêu cầu của bạn sẽ không được xem là hợp lệ. Tuy nhiên, trong các trường hợp nhất định, thời gian nộp đơn tại Georgia có thể khác nhau.

Ví dụ về Thời gian Nộp đơn tại Georgia có liên quan đến Yêu cầu Bồi thường Thương tích Cá nhân

Tuy cơ quan nhà nước quy định khung thời gian chung để nộp đơn yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân là hai năm, nhưng khung thời gian có thể thay đổi tùy theo trường hợp cụ thể. Có các trường hợp quy định như sau:

Sơ suất

Ở Georgia, người bị thương tích do sơ suất của người khác nên nộp đơn kiện trong vòng hai năm. Tuy nhiên cũng có các trường hợp quy định ngoại lệ. Ví dụ, nếu thương tích khiến nạn nhân bất tỉnh thì thời gian nộp đơn yêu cầu bồi thường được gia hạn đến bốn năm.

 

Sơ suất y tế và Hành vi bất cẩn y tế

Sơ suất y tế xảy ra khi bác sĩ hoặc chuyên gia y tế phạm sai lầm có thể tránh được nhưng không phải do cố ý. Ngược lại, hành vi bất cẩn y tế là hành vi sơ suất cố ý của chuyên gia y tế.

Những bệnh nhân bị thương tích chỉ có hai năm kể từ ngày bị thương để khởi kiện hành vi bất cẩn y tế. Yêu cầu bồi thường bất cẩn y tế cho trường hợp tử vong bất đáng có thể được thực hiện bởi vợ/chồng, con đủ tuổi hợp pháp, cha mẹ hoặc anh chị em của nạn nhân.

Trong các trường hợp cụ thể, thời hạn nộp đơn khởi kiện hành vi sơ suất y tế có thể được gia hạn đến năm năm. Tuy nhiên, trong các trường hợp bất cẩn y tế, thời gian sẽ không tính từ lúc bạn được điều trị y tế không đúng cách, trừ khi bạn bị thương ngay lúc đó. Thời gian chỉ bắt đầu tính khi thương tích hoặc tổn hại trên cơ thể của bạn trở nên rõ ràng.

Nếu bạn cần thêm thông tin về các trường hợp quy định ngoại lệ này, hãy cân nhắc thuê một luật sư về thương tích cá nhân.

 

Bị chó cắn

Người bị thương có thể nộp đơn kiện trong vòng hai năm ở Georgia liên quan đến vết thương do chó cắn. Nếu con bạn hoặc trẻ vị thành niên bị thương do chó cắn, bạn có thể khởi kiện thay mặt cho con.

 

Yêu cầu bồi thường tử vong bất đáng

Vụ kiện tử vong bất đáng ở Georgia có thời hạn hai năm sau khi xảy ra tai nạn chết người. Trong trường hợp như vậy, chỉ có bốn kiểu người được quyền nộp đơn đòi bồi thường quyền lợi cho người thân đã mất.

Nếu người chết đã có gia đình và có con chưa thành niên thì vợ hoặc chồng của họ có trách nhiệm khởi kiện cho trường hợp tử vong bất đáng. Đa số vụ kiện như vậy thường được con cái nộp đơn, nhưng vợ/chồng của người đã mất sẽ được hưởng một phần ba số tiền bồi thường. Nếu nạn nhân không có vợ/chồng nhưng con của họ đã đến tuổi thành niên, thì người con có trách nhiệm nộp đơn kiện.

Nếu người đã mất không có vợ/chồng hoặc con trong độ tuổi hợp pháp, thì người quản lý di sản có thể đưa vụ việc ra tòa theo luật Georgia.

 

Thương tích tại nơi làm việc

Thương tích cá nhân tại nơi làm việc ở Georgia không phụ thuộc vào thời hạn hai năm. Bạn chỉ có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường lao động trong vòng một năm sau khi xảy ra tai nạn hoặc thương tích, hoặc được chẩn đoán căn bệnh có liên quan đến nghề nghiệp.

 

Yêu cầu Bồi thường Tai nạn Giao thông ở Georgia

Một trong những vụ kiện thương tích cá nhân phổ biến nhất Georgia có liên quan đến các vụ tai nạn ô tô. Bạn có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân do tai nạn xe hơi trong vòng hai năm kể từ khi xảy ra tai nạn. Thời hạn nộp đơn trong các trường hợp tai nạn ô tô được tính từ khi xảy ra tai nạn.

Nếu nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, thì đây sẽ trở thành vụ kiện tử vong bất đáng. Trong trường hợp đó, vụ kiện sẽ tuân theo các quy định tương tự dành cho nguyên nhân vi phạm cụ thể đã đề cập trước đó.

 

Có thể gia hạn hời hạn nộp đơn không?

Ở Georgia, thời hạn nộp đơn không thể được gia hạn, vì vậy điều cần thiết là bạn phải nộp hồ sơ càng sớm càng tốt.

Nếu bạn đã bị thương cách đây khá lâu và đang tự hỏi bạn có còn thời gian nộp đơn kiện ra tòa hay không, hãy cân nhắc thuê một luật sư về tai nạn ô tô ở Atlanta để họ xác định chính xác thời gian còn lại để nộp đơn kiện dựa trên dữ kiện bạn cung cấp.

 

Các ngoại lệ

Mặc dù quy tắc chung là bạn phải tôn trọng thời hạn nộp đơn theo luật định, nhưng luật pháp cũng cho phép một số trường hợp ngoại lệ.

Thời hạn nộp đơn có thể được gia hạn, nghĩa là bạn có thể có thời gian hơn hai năm để trình bày vụ kiện. Ví dụ, nếu trẻ vị thành niên bị thương tích do hành động của người khác, thì thời hạn nộp đơn chỉ bắt đầu được tính sau khi trẻ vị thành niên đủ 18 tuổi.

Tòa án tối cao Georgia cũng có quyền tạm ngưng thời gian nộp đơn trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như trong đại dịch COVID-19. Thời hạn nộp đơn cũng có thể được áp dụng các ngoại lệ khác.

Nếu bạn muốn biết mình còn thời gian nộp đơn cho vụ kiện thương tích cá nhân hay không, hãy cân nhắc đặt lịch tư vấn trực tiếp với luật sư về thương tích cá nhân để nhận phân tích cụ thể và được giải đáp mọi thắc mắc cho trường hợp của bạn.

Luật sư có thể hỗ trợ vụ kiện của bạn như thế nào

Sẽ rất hữu ích nếu bạn tham khảo ý kiến ​​luật sư về thương tích cá nhân tại Georgia ngay sau khi xảy ra tai nạn và bạn có đủ khả năng hành động.

Luật sư về thương tích cá nhân có thể giúp giải quyết vụ kiện của bạn theo một số cách.

  • Họ có thể đại diện cho bạn và thay mặt bạn xử lý mọi cuộc thảo luận với công ty bảo hiểm.

  • Luật sư của bạn cũng có thể giúp bạn nộp đơn kiện lên tòa án đối với các công ty bảo hiểm hoặc người gây lỗi nếu họ không bồi thường thỏa đáng cho yêu cầu bồi thường thương tích của bạn.

  • Luật sư của bạn có thể giúp xác định xem yêu cầu bồi thường của bạn có bị hết hiệu lực theo Thời hạn Nộp đơn hay không, nhờ đó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và nguồn lực quý giá.

Nếu bạn cần hỗ trợ vụ kiện thương tích cá nhân hoặc muốn biết thêm về thời hạn nộp đơn tại Georgia, hãy liên lạc với Do Law Office để được tư vấn về trường hợp của bạn. Chúng tôi tin rằng mối quan hệ luật sư-khách hàng đáng tin cậy là yếu tố then chốt để đạt thành công trong bất kỳ vụ kiện nào. Hãy để luật sư về thương tích cá nhân của chúng tôi đảm nhận những công việc khó khăn trong lúc bạn nghỉ ngơi và chữa trị. Hãy lên lịch tư vấn với luật sư tai nạn xe hơi Atlanta người Việt Nam ngay hôm nay để xác định chiến lược lý tưởng cho vụ kiện của bạn.

Contact Us

ADDRESS :

4500 Satellite Blvd.
Suite 1160
Duluth, GA 30096

TO SPEAK WITH OUR OFFICE,
PLEASE CALL OR EMAIL US:

Email: info@dolawoffice.com
Tel: 678-224-8940
Fax: 678-224-8967

4500 Satellite Blvd Ste 1160

Get the legal advice, counsel, and representation you need