Layer 20 min
Ellipse 1 copy 8 min

Thời giờ làm việc 9AM – 5PM
Văn phòng đóng cửa vào các
ngày thứ bảy và chủ nhật

Ellipse 1 copy 9

Gửi email cho chúng tôi
info@dolawoffice.com

Ellipse 1 copy 10

Gọi điện thoại cho chúng tôi
+678-224-8940

Quý vị bị thương tích tai nạn xe?
Do đại dịch COVID-19, văn phòng có thể tư vấn qua điện thoại và video
Bấm vào đây để tư vấn với luật sư
Quý vị bị thương tích tai nạn xe?
Do đại dịch COVID-19, văn phòng có thể tư vấn qua điện thoại và video
Bấm vào đây để tư vấn với luật sư
Sở Di Trú Thay Đổi Lệ Phí Nộp Đơn

Sở Di Trú Thay Đổi Lệ Phí Nộp Đơn

Vào ngày 31 tháng 7 năm 2020, Sở Di Trú đã công bố một quy tắc thay đổi lệ phí nộp đơn với mức tăng trung bình là 20%. Sở Di Trú nói rằng các khoản phí hiện tại không...

Sở Di Trú Thay Đổi Lệ Phí Nộp Đơn

Vào ngày 31 tháng 7 năm 2020, Sở Di Trú công bố rằng họ sẽ thay đổi lệ phí nộp đơn. Việc thay đổi lệ phí sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 năm...

Bản Tin Thị Thực Cho Tháng 10 Năm 2020

Bản Tin Thị Thực Cho Tháng 10 Năm 2020

?Bản Tin Thị Thực Cho Tháng 10 Năm 2020? Dưới đây là bản tin thị thực Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa ra cho tháng 10 năm 2020. Diện gia đình không có thay đổi và diện gia...