Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2020, Tổng Thống Trump đưa ra sắc lệnh mới để mà gia hạn sắc lệnh ông đã đưa ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2020. Trong sách lệnh mới này, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tạm ngưng cấp thị thực cho một số người tới cuối năm vào ngày 31 tháng 12. Ngoài ra, Tổng Thống Trump cũng mở rộng sắc lệnh để bao gồm một số loại thị thực không di dân khác như là H1B, J visa and L1 visa.

Lenh này SẼ ẢNH HƯỞNG cho những người sau đây:

§ IR5 Cha/Mẹ của Công Dân Hoa Kỳ

§ F1 Con trên 21 tuổi của Công Dân Hoa Kỳ chưa có gia đình

§ F2A Vợ /chồng/con dưới 21 tuổi của thường trú nhân Hoa Kỳ

§ F2B Con trên 21 tuổi của thường trú nhân chưa có gia đình

§ F3 Con trên 21 tuổi của Công Dân Hoa Kỳ có gia đình

§ F4 Anh chị em của Công Dân Hoa Kỳ

§ Diện thẻ xanh lao động EB1, EB2, EB3

§ Thị thực không di dân H1B

§ Thị thực không di dân J1

§ Thị thực không di dân L1

Lenh này sẽ SẼ KHÔNG ẢNH HƯỞNG cho những người sau đây:

§ Thường trú nhân Hoa Kỳ (đã có thẻ xanh)

§ Vợ /chồng/con dưới 21 tuổi của Công Dân Hoa Kỳ

§ K1/K2 visa hôn thê/hôn phu và những người con của hôn thê/hôn phu

§ EB5 Visa chương trình nhà đầu tư

§ Visa Du lịch

§ Visa Du học

§ Ai đang ở Mỹ và muốn chuyển sang diện khác hoặc thay đổi trạng thái (change of status or adjustment of status)

§ Công dân nước ngoài tìm kiếm thị thực nhập cư trong ngành y tế bao gồm bác sĩ và y tá và công dân nước ngoài thực hiện nghiên cứu y tế hoặc nghiên cứu khác nhằm chống lại sự lây lan của COVID-19

§ Công dân nước ngoài nào cung cấp lợi ích cho chính phủ Hoa Kỳ;

§ Công dân nước ngoài có mục tiêu thực thi pháp luật Hoa Kỳ;

§ Công dân nước được gọi là “Special Immigrant” (ngoài có được thị thực nhập cư thông qua như một người nhập cư đặc biệt; và

§ Người xin tị nạn

Xin Lưu Ý: Những ai mà đã có visa chưa hết hạn, vẫn có thể vào Hoa Kỳ. Lệnh này ảnh hưởng những ai chưa có visa kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 hoặc là kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 (dành cho H1B, L1 & J1 visa).