Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.

If you are in the US through the Visa Waiver Program (VWP) and cannot leave the US in a timely manner as a result of COVID-19, please read on! The Visa Waiver Program (VWP) allows most citizens of certain countries to travel to the United States for tourism or business for stays of 90 days or less without obtaining a visa. Travelers must have a valid ESTA approval prior to travel. If you entered the US through the Visa Waiver Program and you cannot leave the US as a result of the COVID-19 pandemic you must do the following: request a local USCIS director, in the jurisdiction where you are temporarily staying, to grant you something called a “satisfactory departure” for a period up to 30 days.

Even though you stayed past the 90 days permitted through the VWP, if you depart the US during this 30 day time period, you will be regarded as having satisfactorily left the US without overstaying the allotted time and will not incur any consequences from immigration department.

It is important to obtain the “Satisfactory Departure” from USCIS prior to leaving because you might have problems entering the US in the future.

Chương trình Miễn Thị Thực (Visa Waiver Program) cho phép công dân của một số quốc gia đến Hoa Kỳ để du lịch trong thời gian lưu trú từ 90 ngày trở xuống mà không cần xin thị thực. Du khách phải có ESTA hợp lệ trước khi đi du lịch. Nếu bạn ở Hoa Kỳ thông qua chương trình Miễn Thị Thực và bạn không thể rời khỏi Hoa Kỳ do hậu quả của đại dịch COVID-19, bạn phải làm như sau:

Yêu cầu một giám đốc USCIS (local director) tại khu vực bạn đang tạm trú cấp cho bạn một tài liệu gọi là “Satisfactory Departure.” Mặc dù bạn đã ở lại quá ngày cho phép, nhưng nếu bạn rời khỏi Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 30 ngày từ thời điểm được cấp “Satisfactory Departure”, bạn sẽ được coi là đã rời khỏi Hoa Kỳ một cách kịp thời và sẽ không phải chịu bất kỳ hậu quả nào từ sở di trú.

Điều quan trọng là phải nhận được “Satisfactory Departure” trước khi bạn rời khỏi Hoa Kỳ vì nếu bạn đã ở quá 90 ngày được cho phép thông qua chương trình Miễn Thị Thực, thì bạn sẽ gặp vấn đề khi vào Hoa Kỳ trong tương lai (bạn có thể bị từ chối nhập cảnh trong tương lai).